Tabela BMI

Za pomocą tabeli BMI, możesz sprawdzić swoje BMI, a co za tym idzie swoją wagę. W wierszach znajdziesz swój wzrost, a w kolumnach swoją wagę. Na przecięciu tych kolumn i wierszy znajdziesz swój wskaźnik BMI. Kolor określa Twój wskaźnik – poniżej 18,49 jest to niedowaga, do 25 jest to waga prawidłowa, do 29,9 jest to nadwaga, poniżej 35 jest to otyłość, a powyżej 35 jest to poważna otyłość.

Pamiętać należy, że wskaźnik BMI jest jedynie orientacyjny i nie uwzględnia udziału masy mięśniowej. Nie powinien być używany przez kobiety w ciąży oraz osoby poniżej 18 roku życia. Do szacowania osób niepełnoletnich należy użyć siatek centylowych, osobnych dla dziewczynek i chłopców.

Jeżeli Twój wynik Cię niepokoi – skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza gdy zawiera się w skrajnych wartościach.

Tabela wartości BMI dla dorosłych kobiet i mężczyzn